BISAGRA TIR Nº 3 BIS

BISAGRA TIR Nº 3 BISHay 6 productos

Imprimir Categoría
  • BISAGRA TIR Nº 3 BIS

   BISAGRA TIR Nº 3 BIS

   REF                KG        MATERIAL     ACABADO    

   UÑA  

    

   1603200         0.49     ACERO       CINCADO   25
   1603201         0.50     ACERO       CINCADO   30
   1603202         0.33     INOX           INOX         25
   1603203         0.33     INOX           INOX          30
   1603204         0.21     ALUMINIO    ALUMINIO  25
   1603205         0.21     ALUMINIO    ALUMINIO  30
   1603206         0.49     ACERO       ----------- 25
   1603207        0.50     ACERO       ------------ 30

    

    

  • CUERPO DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS

   CUERPO DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS

   REF              KG       MATERIAL     ACABADO   
   1603208        0.30     ACERO           CINCADO     
   1603209        0.21     INOX               INOX            
   1603210        0.15     ALUMINIO       ALUMINIO     
   1603211        0.30     ACERO          --------------

    

  • UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS ( 25 mm)

   UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS ( 25 mm)

   REF                  KG      MATERIAL    ACABADO  
   1601010           0.19    ACERO         CINCADO    
   1603213           0.12    INOX            INOX           
   1603214           0.19    ACERO        -----------    

    

  • UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS ( 30 mm)

   UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS ( 30 mm)

   REF                KG        MATERIAL    ACABADO   
   1603215         0.20     ACERO         CINCADO     
   1603216         0.12     INOX             INOX            
   1603217         0.20      ACERO         ----------------

    

  • UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS CON TOPE ANTIRROBO

   UÑA DE BISAGRA TIR Nº 3 BIS CON TOPE ANTIRROBO

   REF             KG     MATERIAL   ACABADO 
   1603218      0.21 ACERO     -------------

    

  • UÑA ALUMINIO EXTRUSION.DE BISAGRA TIR Nº3 BIS

   UÑA ALUMINIO DE BISAGRA EN 30 mm TIR Nº3 BIS

   REF            KG     MATERIAL     ACABADO  
   1603219      0.08   ALUMINIO      ALUMINIO    

    

  Categorías